• Reserveren via whatsapp of sms. Vul tevens meteen de vragenlijst in. Bij klachten blijft u thuis totdat u 72 uur weer klachten vrij bent. Steekproef gewijs of bij verdenking van verhoging meten wij via infrarood uw temperatuur.
 • Reserveren kan in blokken van maximaal 2 uur. Tevens maximaal 30 man tegelijkertijd aanwezig.
 • Maandag/woensdag/vrijdag ochtend van 08:30 – 10:30uur alleen voor 55+ en de mensen die bij ons bekend zijn als zijnde risico groep (met uitzondering van groepslessen)
 • Tijdelijk is schoenen wisselen bij ons binnen niet mogelijk. Dus u komt met sportkleding en sportschoenen al aan bij ons naar binnen. Handdoek VERPLICHT.
 • Schoenen vegen op de daarvoor bestemde mat ook hier is de afstand tot elkaar 1.5m en wachten we keurig op elkaar. Tevens ook alleen toegestaan door de al openstaande deur onze sportschool te betreden.
 • U gaat eerst uw handen desinfecteren en daarna checkt u in. (Indien geen pas bij u meld u zich bij de balie) Volg de looproute.
 • U krijgt van ons een schoonmaak set mee waarmee u verplicht alle gebruikte materialen na gebruik schoonmaakt.Gebeurd dit te weinig of niet zijn wij genoodzaakt u voor een bepaalde periode de toegang te ontzeggen zonder terug gave van contributie.
 • Douches en kleedkamer zijn tijdelijk buiten gebruik.
 • Voor IEDEREEN telt de 1,5m afstand van elkaar dus ook voor gezinnen/jongeren etc.
 • Toilet mag gebruikt worden. 1 persoon tegelijkertijd naar binnen. Na gebruik dient u de toiletbril te desinfecteren met het daarvoor verstrekte middel.
 • In de prullenbakken mogen alleen de schoonmaak doeken. Uw eigen afval en flesjes neemt u mee naar huis.
 • Klaar met sporten? Lever bij ons de schoonmaak set weer in en dient u zonder oponthoud het pand weer te verlaten. Indien u moet wachten op iemand doet u dit buiten aan de overkant van de straat op 1,5m afstand van elkaar.
 • Deze regels dienen nadrukkelijk te worden nageleefd zowel binnen als buiten onze sportschool. Bij niet voldoende naleven van de regels of te vaak gewaarschuwd moeten worden zullen wij u tijdelijk de toegang ontzeggen zonder terug gave van contributie.
 • Nogmaals heel nadrukkelijk bij klachten blijf thuis/was u handen/hoest en nies in uw elleboog.
 • Kom zoveel mogelijk op eigen vervoer.
 • Heel wat regels en toepassingen waar we ons met z’n alle tijdelijk aan zullen moeten houden. Dit zijn namelijk allemaal regels waardoor we gelukkig niet tot September 2020 hoefde te wachten.